Kvalitet

Vi brukar säga att det handlar om att spika bäst, snarare än att spika snabbast. Kvalitet är att göra rätt från början. Att förstå vikten av planering. Ännu mer handlar kvalitet om förväntningar, från första kontakten till levererad slutprodukt.

Med åren har vi byggt upp ett gediget kontaktnät och referensobjekt. Vi har arbetat med allt från vårdverksamhet med pågående verksamhet till industrier med kontaminerat och blåklassat gods. Och med allt från privatkunder till stora företag och offentlig förvaltning.

För dig innebär det här att vi förstår vikten av att följa de krav och säkerhetsföreskrifter som finns på ditt företag. I vårt kvalitetssystem kan du läsa mer om hur vi arbetar och de ISO-standarder vi följer.

Miljö

Att hålla koll på alla miljöregler som finns beroende på när, var och hur man ska bygga kan vara knepigt. Det är där vi med vårt miljötänk kommer in i bilden.

Vi har ett omfattande miljöprogram med allt från inledande planering till nödlägesberedskap. Självklart har vi koll på gällande miljöregler, men vi rättar oss även efter lokala miljöföreskrifter.

Inför varje uppdrag görs dessutom en enskild miljöplan där vi går igenom alla punkter på en mer detaljerad nivå.