Nya lokaler för MCD

01 oktober, 2019

Omställningsarbeten inom Sunlights fd fabriksområdet fortsätter och Nyvest har fått i uppdrag av Sunlight AB att iordningställa Byggnad 5 till kontor mm för MCD AB. Arbetet är omfattande och innehåller kompletterande rivning, ny grundläggning och nytt klimatskal och inom de nya väggarna iordningställning av 780 m2 kontor och lager. Arbetet är påbörjat under hösten 2019 och skall vara färdigställt till halvårsskiftet 2020.

Projektledare: Magnus Larsson
Platschef: Rickard Pettersson

Beställare: Sunlight AB, Jonas Svanberg


Nyköpings ledande byggfirma

Från bostadsrätter och villor, till kommuner, landsting och tunga industrier. Vi brukar säga att vi bygger allt för alla. Så bred är vår kompetens och erfarenhet. Renoveringar, nybyggnationer och fleråriga serviceavtal. Oavsett vad du behöver är du välkommen till oss.


De flesta uppdrag får vi genom rekommendationer. Det säger mycket om hur vi arbetar och vad vi bryr oss om. För när du anlitar oss får du mer än ett byggföretag. Vi ger dig nyckeln till din framtid.


Välkommen till Nyvest Bygg du också!

Följ oss på Facebook