Vad säger kunden?

"För oss finns alltid tre viktiga faktorer när vi gör upphandlingar: pris, kvalitet och att hålla tiderna. Nyvest klarade alla tre utmärkt. Vi kommer därför att skicka dem fler förfrågningar om kommande projekt."

- Ove Zettervall, DynaMate AB"Det har varit väldigt enkelt och tryggt att jobba med Nyvest Bygg. Leveransen motsvarar alltid beställningen och kommer utan överraskningar."

- Jan Åke Jonsson

Boende


Bostadsrätter, flerbostadshus och villor. Det spelar ingen roll om du är en rikstäckande fastighetsägare eller privatperson. Vi kan hjälpa dig från idé, vidare till kontakt med arkitekter och färdigt boende. I vissa fall samarbetar vi även med markägare för att kunna sälja färdiga paketlösningar.

Vi tar gärna på oss rollen som din enda kontaktperson. Du pratar med oss och vi kallar in den hjälp uppdraget kräver.

Referenser

Villa, Oxelösund
Beställare:
Privat
Entreprenadsform:
Styrd totalentreprenad
Arkitekt:
-
Byggår:
2012-2013

Nybyggnad av villa med en bostadsarea på cirka 400 m². Huset ligger i sutteräng och uppfördes med platta på mark och gjutna väggar under mark. Resterande stomme är murad med leca och putsad till slät yta. Mellanbjälklaget är av betong. Fasaden är putsad och taket är ett valmat sadeltak med betongtakpannor och inslag av bandtäckt plåt.

Radhus, Hertig Karls väg, Nyköping
Beställare:
Privat, Klövern Strand AB
Entreprenadsform:
Totalentreprenad
Arkitekt:
Dina Hermelin, Thomas Borggren
Byggår:
2011-2012 (12 månader)

Individuellt färgsatta bostadsradhus med äganderätt. Totalt byggde vi åtta radhus i två huskroppar, med en boarea på 125 m² fördelat på två plan. Byggnaderna uppfördes på pålad grundläggning med platta på mark. Överbyggnaden är av prefabricerat trä. Fasaden består av panel och på taket ligger bandtäckt plåt och betongtakpannor i kombination. Energibehovet är 49 kW/m² och år, energianvändningen är 80 kW/m² och år. Området vann Södermanlands arkitekters pris för god arkitektur 2012.

Åtta huskroppar blev det totalt i två huskroppar

Brf Galeasen, Brandholmen, Nyköping
Beställare:
HSB Produktion AB
Entreprenadsform:
Totalentreprenad
Arkitekt:
Ritz Arkitekter
Byggår:
2009-2010 (14 månader)

Flerbostadshus med totalt 24 lägenheter fördelade på två huskroppar. Total bostadsarea är cirka 3 000 m². Byggnaden uppfördes med betongstomme, filigranbjälklag och skalväggar. Utfackning i trä med en putsad fasad med inslag av klinker. Taket består av betongtakpannor, plåt och papp.