Vad säger kunden?

"För oss finns alltid tre viktiga faktorer när vi gör upphandlingar: pris, kvalitet och att hålla tiderna. Nyvest klarade alla tre utmärkt. Vi kommer därför att skicka dem fler förfrågningar om kommande projekt."

- Ove Zettervall, DynaMate AB"Det har varit väldigt enkelt och tryggt att jobba med Nyvest Bygg. Leveransen motsvarar alltid beställningen och kommer utan överraskningar."

- Jan Åke Jonsson

Byggservice


Under området byggservice gör vi allt från att byta ett handfat till att bygga en villa. Ofta hjälper vi dig, via ditt försäkringsbolag, vid vattenskador eller bränder. Där sköter vi allt från besiktning till renovering. Givetvis kan du som privatperson även anlita oss för allt som rör renoveringar i exempelvis bostadsrätter, villor eller sommarstugor.

Som alltid erbjuder vi totalentreprenad. Du anlitar oss och vi tar ansvar för att varje detalj åtgärdas.

Referenser

Gångbro, Bryggeriet, Nyköping
Beställare:
Nyköpings kommun
Entreprenadsform:
Utförandeentreprenad
Arkitekt:
-
Byggår:
2012

Lördag 5 maj invigdes den nya gångbron vid Bryggeriet. Gångbron är ännu ett komplement till Nyköpings kulturstråk, från Culturum ner till hamnområdet. Bron är uppförd med en stomme av stål som har upplag på befintlig del av grundläggningen på kulturbyggnaden. Däckningen, som konsollar ut över Nyköpingsån, är av tryckimpregnerat virke. Räcket i stål är en replika av befintligt räcke på motsatt sida av ån.

Svärta kyrka, Nyköping
Beställare:
Nyköpings kyrkliga samfällighet
Entreprenadsform:
Delad utförandeentreprenad
Arkitekt:
-
Byggår:
2009-2010 (6 månader)

Byggnadsarbete av ny mediakulvert. Arbetet omfattade omläggning av större delen av tegelgolvet i kyrkan och nytt pentry och förberedelserum samt en handikappanpassad toalett. Vi utförde även schaktning och skapade en undercentral i en sidobyggnad. Som sidoentreprenader utfördes målning, el, vvs och konservatorisk restaurering av äldre tavlor och altare. Arbetet utfördes under överinseende av Sörmlands museum och Länsstyrelsen.