Vad säger kunden?

"För oss finns alltid tre viktiga faktorer när vi gör upphandlingar: pris, kvalitet och att hålla tiderna. Nyvest klarade alla tre utmärkt. Vi kommer därför att skicka dem fler förfrågningar om kommande projekt."

- Ove Zettervall, DynaMate AB"Det har varit väldigt enkelt och tryggt att jobba med Nyvest Bygg. Leveransen motsvarar alltid beställningen och kommer utan överraskningar."

- Jan Åke Jonsson

Handel


Under affärsområdet handel räknar vi in allt från livsmedelsbutiker till köpcentrum. Det kan röra sig om exempelvis glasväggar, rulltrappor, stensättningar, skyltfönster och säkerhetsgrindar. Vi gör allt från mindre ombyggnationer till att vara med och ta fram smartare butikslösningar.

Vi arbetar gärna tillsammans med butiksinredare. För som vanligt handlar det om optimeringar. Ju tidigare vi kan vara med i processen desto bättre slutresultat får du.

Referenser

Nyköpings tingsrätt, Nyköping
Beställare:
Hemsö Hissen 08 AB
Entreprenadsform:
Samordnad generalentreprenad
Arkitekt:
-
Byggår:
2009-2010 (18 månader)

Ombyggnad av förhandlingssalar, kontorsrum, personal- och teknikutrymmen. Tillbyggnad av förhandlingssalar, hiss, teknikrum, entré och reception. Omläggning av befintliga tak, nybyggnad av sopsorteringsutrymmen och anläggning av parkeringsplatser för personal.

Clarion Collection Hotel Kompaniet, Nyköping
Beställare:
Home Properties AB
Entreprenadsform:
Totalentreprenad
Arkitekt:
Carlstedt Arkitekter AB
Byggår:
2010-2011 (7 månader)

Ombyggnation av kontor i två plan för att istället skapa 36 nya hotelrum. Tack vare det genomförda arbetet kunde vi öka antalet rum från 70 till 106. I samband med den övriga renoveringen byggde vi också ut matsalen och uteserveringen.