Vad säger kunden?

"För oss finns alltid tre viktiga faktorer när vi gör upphandlingar: pris, kvalitet och att hålla tiderna. Nyvest klarade alla tre utmärkt. Vi kommer därför att skicka dem fler förfrågningar om kommande projekt."

- Ove Zettervall, DynaMate AB"Det har varit väldigt enkelt och tryggt att jobba med Nyvest Bygg. Leveransen motsvarar alltid beställningen och kommer utan överraskningar."

- Jan Åke Jonsson

Industri


Underhållsarbete eller tillbyggnad av nya kontor och omklädningsrum? Smutsiga arbetsmiljöer, tunga industrier och säkerhetsklassade områden? Vi är vana vid att arbeta på anläggningar med kontaminerat gods, som till exempel kärnkraftsanläggningar. Säkerhetskrav och hårda regler är del av vår vardag.

Vi hjälper dig med nyetableringen eller anpassar dina befintliga produktionslokaler.

Referenser

Scania Democenter, Södertälje
Beställare:
DynaMate AB
Entreprenadsform:
Totalentreprenad
Arkitekt:
-
Byggår:
2011-2012 (5 månader)

Samlingslokal för Scanias kunder och återförsäljare. Byggnaden kommer att användas i samband med nylanseringar och försäljningsaktiviteter. Byggnaden uppfördes med förhöjd, putsad sockel samt en betongplatta som slipades och polerades till färdigt ytskikt. Stålstommen består av glas och plåt, fasaden består av fönsterplåt och cementbaserad skiva och taket är gjort av papp.

- fasadpartier av glas
- sinuskorrigerad plåt
- släta, cementbaserade skivor