Vad säger kunden?

"För oss finns alltid tre viktiga faktorer när vi gör upphandlingar: pris, kvalitet och att hålla tiderna. Nyvest klarade alla tre utmärkt. Vi kommer därför att skicka dem fler förfrågningar om kommande projekt."

- Ove Zettervall, DynaMate AB"Det har varit väldigt enkelt och tryggt att jobba med Nyvest Bygg. Leveransen motsvarar alltid beställningen och kommer utan överraskningar."

- Jan Åke Jonsson

Skola och omsorg


Vi bygger om äldreboenden, renoverar sjukhus och handikappanpassar lägenheter. Och det gäller inte enbart att följa krav på standard och lagar. För att kunna renovera lokaler med pågående verksamhet, där personal och patienter hela tiden befinner sig, gäller det att vara lyhörd och ta hänsyn.

Vi har sedan många år ramavtal med kommun och landsting. Oavsett hur komplicerad din verksamhet är kan vi hjälpa dig.

Referenser

Björntorps äldreboende, Oxelösund
Beställare:
Oxelösunds Fastighets AB
Entreprenadsform:
Utförandeentreprenad
Arkitekt:
-
Byggår:
2011-2012

Renovering av storkök i befintligt äldreboende. Renoveringen omfattade allt från rivning till att montera ny utrustning. Bland de utbytta detaljerna märks bland annat brunnar, kylrum, el, vvs och kyla, inklusive kylrum.

LSS-Boende, Nykvarn
Beställare:
Nykvarns Kommun
Entreprenadsform:
Totalentreprenad
Arkitekt:
Carlstedt Arkitekter AB
Byggår:
2008-2009 (7 månader)

Förfrågan på totalentreprenad baserad endast på funktionsprogram utan skisser. Vi uppförde en enplansbyggnad med sex stycken lägenheter, gemensamhetskök, samlingsrum, tvättstuga, personalrum, vilorum och omklädningsrum. Varje lägenhet fick dessutom en handikappanpassad uteplats i direkt anslutning till den gemensamma trädgården. Vi skapade också p-platser för besökare, boende och personal samt en fristående förrådsbyggnad för cyklar och sopor. Byggnaden är uppförd med platta på mark och en överbyggnad i trä.