Nyvest har fått två uppdrag på totalentreprenad: renovera och miljöanpassa Stavsjös avloppsreningsverk. Verket ska efter ombyggnaden svara mot dagens gällande krav avseende renhet av spillvattnet efter rening. Delprojekt 1 startar i oktober 2017, delprojekt 2 startar i februari 2017. Anläggningen i sin helhet skall vara klar i maj 2018.

Projektledare: Magnus Larsson
Platschef: Rickard Pettersson
Beställare: Nyköpings kommun, VA

Nyheter från Nyvest bygg