Nyköpings ledande byggfirma

Har du hittat till oss genom rekommendationer? Då är du inte ensam. Det är så vi får de flesta av de nya uppdragen. Bättre kvitto på nöjda kunder är svårt att få.

Sedan starten 1996 har vi målmedvetet satt lyhördhet och kvalitet i första rummet. På så sätt har vi byggt upp ett gott renommé som vi är både tacksamma för och mycket rädda om eftersom vi vet att goda relationer betyder allt.

Vi brukar säga att vi bygger allt för alla och på den här sajten presenterar vi en del av våra pågående och slutförda projekt. De speglar en del av spännvidden i uppdragen och i vårt kunnande.


Se våra projekt
Ledande i Nyköping och Oxelösund

Nyvest Bygg är det ledande byggföretaget i Nyköping och Oxelösund. Uppdragen fördelar sig främst inom sektorerna industri, skola och omsorg, handel, boende och byggservice.

Det är inte alltid det går att stänga eller flytta en verksamhet under byggtiden och att driva en byggarbetsplats i en pågående verksamhet kräver särskild hänsyn, flexibilitet, omfattande planering och säkerhet. Nyvest Bygg har vanan och kompetensen att arbeta i olika verksamheter och miljöer där kraven och regelverken är tuffa.

Som granne med Östersjön har Nyvest Bygg också erfarenhet av byggprojekt i skärgården och den speciella logistik som det för med sig. Prefabricerat så långt som möjligt är att föredra för byggen i skärgården för att minska frakterna av material tillbaka till fastlandet.

Byggtjänster

Nyvest Bygg är en stark och pålitlig partner åt industri, handel, lantbruk, offentlig sektor, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.  Exempelvis:

 • nybyggnation och renovering
 • om- och tillbyggnader
 • serviceuppdrag, enstaka eller på avtal
 • byggservice och kontinuerligt underhåll
 • försäkringsskadearbete
 • kök och badrum
 • exploateringsuppdrag
 • stambyte
 • reningsverk
 • vattenverk
Administrativa tjänster

Nyvest Bygg bistår med kunnande från idé till färdigt projekt och tillhandahåller en rad av vad vi kan kalla ”skrivbordstjänster”, exempelvis:

 • projektering, projekteringsledning och byggledning
 • kalkyl- och budgetarbete
 • upprätta bygglovshandlingar och göra bygglovsansökan
 • rådgivning gällande material och metodval
 • fuktmätning och åtgärdsförslag
Erfarenheter, kapacitet och kompetens

Nyvest är ett mångsidigt byggföretag med egna hantverkare inom bland annat följande kunskapsområden:

 • träarbetare med både timmermän och snickare, men även finsnickare
 • betongarbetare och armerare
 • murare och plattsättare

På tjänstemannasidan tillhandahåller vi erfarna projektledare och arbetsledare. Vi erbjuder kalkylkompeten och utredningsarbete som underlag för investeringsbeslut.

Alla tjänstemän är utbildade arbetsmiljösamordnare med behörighet för projektering och utförandeskede.  Vi har utbildad personal med kompetens inom fuktsanering och torkning, installationssamordning, projekteringsledning och kontrollansvarig enligt PBL kategori K med riksbehörighet.

Nyvest är certifierade enligt BBV (Byggkeramikrådets branschregler för säkra våtrum) samt arbete med härdplaster som till exempel epoxigolv.

 

Kvalitet

Vi brukar säga att det handlar om att spika bäst, snarare än att spika snabbast. Kvalitet är att göra rätt från början. Att förstå vikten av planering. Ännu mer handlar kvalitet om förväntningar, från första kontakten till levererad slutprodukt.

Med åren har vi byggt upp ett gediget kontaktnät och referensobjekt. Vi har arbetat med allt från vårdverksamhet med pågående verksamhet till industrier med kontaminerat och blåklassat gods. Och med allt från privatkunder till stora företag och offentlig förvaltning.

För dig innebär det här att vi förstår vikten av att följa de krav och säkerhetsföreskrifter som finns på ditt företag. I vårt kvalitetssystem kan du läsa mer om hur vi arbetar och de ISO-standarder vi följer.


Kvalitetspolicy (pdf)
Miljö

Att hålla koll på alla miljöregler som finns beroende på när, var och hur man ska bygga kan vara knepigt. Det är där vi med vårt miljötänk kommer in i bilden.

Vi har ett omfattande miljöprogram med allt från inledande planering till nödlägesberedskap. Självklart har vi koll på gällande miljöregler, men vi rättar oss även efter lokala miljöföreskrifter.

Inför varje uppdrag görs dessutom en enskild miljöplan där vi går igenom alla punkter på en mer detaljerad nivå.


Miljöpolicy (pdf)
Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.


Arbetsmiljöpolicy (pdf)
Historia

Det som började med en konsultfirma har nu vuxit och blivit ett av Nyköpings och Oxelösunds ledande byggbolag. Under de senaste trettio åren har vi vuxit från att vara ett enmansföretag till att ha 60 anställda.

Bo Nyqvist började som konsultande egenföretagare i byggbranschen 1989. Sju år senare gick han ihop med Eddie Vesterlund från NCC för att starta Nyvest Bygg AB. Kort därefter köpte de upp Klas Erikssons företag Oxbackens Byggservice och fick ytterligare fyra anställda.

Nyvest Bygg arbetade vid den här tiden främst med kommuner. För att kunna bli starkare på fler marknader värvades Magnus Larsson som arbetschef. Det var också starten på en expandering till ytterligare målgrupper och med betydligt fler anställda.

Lokalt engagemang

Vi är stolta över att kunna säga att vi är ett lokalt företag som bryr oss om trakten omkring Nyköping, Oxelösund, Trosa, Vagnhärad, Gnesta med flera. Det är inte något vi bara säger, vi menar det. Därför sponsrar vi sedan många år lokala föreningar och privata idrottsutövare. Vi ger även årligen ett bidrag till Cancerfonden.

Vi är ett lokalt företag som gärna vill värna och stödja bygden som man är en del av. Grundtanken är att hellre stödja många föreningar med lite mindre summor än att ge mycket åt några få. Nyvest-båten är ett gott exempel på engagemanget för det lokala och ungdomarna i samhället. Det är en båt som Nyvest Bygg har köpt in och som nyttjas av ungdomssektionen i Nyköpings segelsällskap.

Nyheter från Nyvest bygg

Se fler nyheter