Nyvest har fått i uppdrag av Kungshem att iordningställa en familjecentral för region Sörmland på Södra Malmgatan Oxelösund. Uppdraget starta december 2019 och skall färdigställas våren 2020.

Projektledare: Fredrik Lindell

Beställare: Kungshem Fastigheter AB, Mats Andersson

Nyheter från Nyvest bygg