Nyvest har fått i uppdrag av Riksbyggen att utföra fasad och takrenovering  på Samtliga hus inom BRF Nyköpingshus nr 19.

Arbetet har påbörjat under maj 2023 och skall vara färdigställt i december 2023. Uppdraget är en totalentreprenad och omfattar ca 4000 m2 tak och 1300 m2 fasad mm.

Projektledare: Fredrik Lindell

Platschef: Rickard Pettersson

Beställare är Riksbyggen ekonomisk förening Kjell Ottosson gm Thérese Sipos Jansson.

Nyheter från Nyvest bygg