Platschef

Arbetsbeskrivning
Som platschef kommer du att projektleda våra större byggprojekt. Du arbetar i team tillsammans med projektledare och med stöd av projektinköpare. 

Du har en koordinerande och samordnande roll där du lägger grunden till ett kreativt samarbete mellan projektets alla parter. 

Viktiga delar är att utforma och följa upp tidsplaner, göra riskanalyser, lägga upp planer för kontroll av projektdelar samt löpande genomföra ekonomiuppföljningar.

Du leder arbetet på ett sätt som engagerar och motiverar projektets medarbetare. Som platschef tar du ansvar för dina kollegor och deras arbetsmiljö. Håller i teamets arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Allt sker i samråd med avdelningschefen och med stöd av företaget.

Utgångspunkten i ditt arbete är att se helheten i projektet och att se till det större sammanhanget, det vill säga företagets verksamhet.

Huvudsakliga ansvarsområden
Motivera/engagera samtliga genom ett aktivt och närvarande ledarskap

 • Detaljerad planering och uppföljning av produktion, ekonomi och tidplan
 • Ordning och reda på hela arbetsplatsen
 • Att utföra arbetsberedningar och egenkontroll
 • Ansvara för att skyddsronder genomförs
 • Ansvara för att verktyg, material, skyddsutrustning finns och fungerar
 • Säkerställa materielleveranser, rätt mängd i rätt tid

Utbildning
Högskole- eller universitetsutbildning inom bygg/anläggning, eller gedigen erfarenhet från liknande arbete inom branschen.

Erfarenhet
Vi söker dig med flera års erfarenhet i rollen som platschef eller annan liknande roll.

Skicka ansökan med personligt brev och CV till info@nyvest.se
Intervjuer sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.

Nyvest Bygg

Nyvest Bygg är det ledande byggföretaget i Nyköping, vi är även verksamma inom Trosa/Vagnhärad och Oxelösund. 

Nyvest Bygg är en stark och pålitlig partner åt industri, handel, lantbruk, offentlig sektor, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Såväl omfattande och komplexa uppdrag som serviceuppdrag enligt ovan utförs, exempelvis:

 • flerbostadshus
 • nybyggnation av butiker, lager och lokaler
 • om- och tillbyggnader under pågående verksamhet
 • kontinuerligt underhållsarbete enligt avtal
 • försäkringsskador

Nyvest Bygg bistår med kunnande från idé till färdigt projekt och tillhandahåller en rad av vad vi kan kalla ”skrivbordstjänster”, exempelvis:

 • projektering
 • kalkyl- och budgetarbete
 • upprätta bygglovshandlingar och göra bygglovsansökan
 • utföra underhållsbesiktningar och upprätta underhållsplaner och investeringsplaner
 • rådgivning gällande materialval och byggtekniker
 • fuktmätning och åtgärdsförslag