Nyvest har fått i uppdrag att iordningställa 800 m2 kontor i fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping. Uppdraget startar omgående och ska vara färdigställt under november 2018.

Projektledare: Stefan Feltenmark
Beställare: Klövern Nyckeln AB

Nyheter från Nyvest bygg