Omställningsarbeten inom Sunlights fd fabriksområdet fortsätter och Nyvest har fått i uppdrag av Sunlight AB att iordningställa Byggnad 5 till kontor mm för MCD AB. Arbetet är omfattande och innehåller kompletterande rivning, ny grundläggning och nytt klimatskal och inom de nya väggarna iordningställning av 780 m2 kontor och lager. Arbetet är påbörjat under hösten 2019 och skall vara färdigställt till halvårsskiftet 2020.

Läs mer om projektet här.

Projektledare: Magnus Larsson
Platschef: Rickard Pettersson

Beställare: Sunlight AB, Jonas Svanberg

Nyheter från Nyvest bygg