Nyvest har fått i uppdrag att uppföra ny verksamhetsanläggning för Ingers Däck i Nyköping.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Nyvest Bygg och Ingers Däck där vi under det gånga året genomfört ett program- och detaljprojekteringsarbete tillsammans. 

Nu startar genomförandefasen och spaden sätts snart i jorden för den planerade 5500 kvm stora anläggningen. Anläggningen kommer att innehålla däcklager, däckbytaravdelningar för personvagnar och lastvagnar samt butik och kontor.

Projektet är planerat att påbörjas vid årsskiftet 22/23 och skall stå klart våren 2024.

Projekteringsledare/projektledare är
Nyvest Bygg AB, Magnus Larsson

Beställare är 
Fastighetsbolaget Duster AB g m E & K Holding AB, Jonny och Viktoria Fredriksson

Nyheter från Nyvest bygg