Nyvest har fått i uppdrag av Hemsö att utföra stambyte av avloppstammar i källarplan inom Borgaren 18 Campus Nyköping.

Arbetet har påbörjat under maj 2023 och skall vara färdigställt senhösten 2023. Uppdraget är en totalentreprenad och omfattar projektering och utförande.

Projektledare: Stefan Feltenmark

Platschef: Stefan Feltenmark

Entreprenadingenjör: Magnus Karlsson

Beställare är Hemsöhissen 08 AB

Beställararens projektledare är Arqly, Marcus Forsvik.

Nyheter från Nyvest bygg