Nyvest har fått i uppdrag av Sunlight AB att ställa om bef industribyggnad inom Sunlight området till nytt kontor för Vattenfall och KSU.

Arbetet påbörjas halvåret 2022 och skall vara färdigställt till mars 2023. Uppdraget är en totalentreprenad och omfattar projektering och produktion av ca 1600 m2 kontor och gemensamhetsytor för KSUs utbildningsverksamhet samt ett flertal grenar av Vattenfalls verksamhet.

Projektledare: Magnus Larsson

Platschef: Rickard Pettersson

Beställare är Sunlight AB, Jonas Svanberg

Nyheter från Nyvest bygg