Nyvest bygg fick 2017 beställning på ombyggnation och renovering av Ramdalsskolans kök och matsal. Projektet fick dock omgående göra halt med anledning av att andra utrymmen inom skolan akut var tvungna att saneras. Våren 2020 var det så äntligen dags att dra igång med ursprungsplanen. På grund av förseningen med förändringar i organisationen krävdes ett omtag för att få alla hyresgäster på banan. Våren 2020 bjöds Nyvest in till att deltaga i vidare projektering och komplettering av underlaget för skolans ombyggnad. I juni 2020 lämnades kompletterande pris för investeringsbeslut. 

Efter alla turer så har vi nu startbeslut och saneringsarbetet börjar sista veckan i november 2020. Färdigställandetiden är hösten 2021.

Projektet omfattar förutom ombyggnad av kök och matsal även iordningställande av hemkunskaps- och NO-salar samt musikrum och all-aktivitetslokal. Den totala ombyggnadsytan berör drygt 1400 m2 lokalyta, nytt yttertak ca 1000 m2 och mindre nybyggnader för miljörum med mera.

Projektledare/projekteringsledare: Stefan Feltenmark
Platschef: Per Kireulf
Inköp: Magnus Karlsson

Beställare: Oxelösunds Kommun, Martin Englund

Nyheter från Nyvest bygg