Rörmontage sitter idag i två fastigheter i Kunghagen-området. Rörmontage i Nyköping AB startades 1975 av Malte Lindén. Till en början var Astra enda uppdragsgivare men efterhand började andra företag strömma till. Inom Rörmontage handlar allt uteslutande om rostfritt, och kunder är Astra, Alfa Laval med flera, man utför värmeväxlarlösningar som de själva projekterar och kan även idag hantera externa leverantörers produkter för elpolering då de idag har ett av de tre största elpoleringsbaden i Sverige.

Nyvest har fått förtroendet att uppföra Rörmontage nya produktions- och lageranläggning inom fastigheten Brynjan 2 och 13. De har bestämt att konsolidera sig och ha allt inom samma anläggning. 

Uppdraget för Nyvest omfattar projektering, samordning och produktion för ny hall om ca 1800 m2 med en kontors- och personaldel på drygt 300 m2. 

Projektet startar i oktober och skall vara färdigställt till sommaren 2021.

Projektledare: Magnus Larsson
Platschef: Rickard Pettersson

Beställare: Rörmontage i Nyköping AB, Ola Lindén

Nyheter från Nyvest bygg