Flytt och ombyggnad av restaurang Skavsta Flygplats. Vi blev under hösten 2016 kontaktade Mikael Larsson Projektstyrning i Nyköping som agerade beställarombud för HMS Host Sweden AB som driver flygplatsrestauranger globalt. Vi jobbade under hösten fram ett anbud och skrev kontrakt strax före jul 2016. 

Projektet gick ut på att flytta gränsen mellan airside (den säkerhetsgranskade delen) och landside (den öppna delen) och att utöka storleken på den restaurangdel som är på airside samt att skapa en mindre Bistro på landside.

Arbetet fortskred med pågående flygverksamhet igång och en reducerad kapacitet för restauratören HMS. Det omfattade en hel del provisoriska arbeten med avgränsningar mellan de olika sidorna och all personal genomgick säkerhetsprövningar och lokala utbildningar för arbete på flygplats.

Det blev ett internationellt arbete då arbetsspråket var engelska mellan beställare och oss som totalentreprenör. Samt att vi var anvisade vissa leverantörer av vilka några var italienska.

Arbete fortgick planenligt och samarbetet med beställare, flygplats och entreprenörer fungerade mycket bra.

Resultatet blev en moderniserat Skavsta flygplats med större kapacitet för incheckade flygresenärer och en större restaurang med ett bredare utbud.

Nyheter från Nyvest bygg