Arbetet omfattar 90 lägenheter på Runebergsgatan 24-38 i Nyköping. Åtgärder som utförs är stambyte med helrenovering av badrum, nya kök, fönsterbyte, byte av tamburdörrar samt målning av trapphus m.m. Arbetet startar under våren 2018 och ska vara färdigställt till hösten 2019.

Projektledare: Fredrik Lindell
Platschef: Per Kierulf
Beställare: Urbano

Nyheter från Nyvest bygg