Sunlight har skrivit nytt hyresavtal med Ljud & Bildskolan (LBS) för nya lokaler inom Sunlight-området. 

Det är B8, den gamla lagerbyggnaden om ca 1500 m2 med lastkaj mot sydväst som nu byggs om till skollokal. 

Byggnaden rivs till stomrent och återbyggs enligt arkitekt Staffan Jansson och LBS önskemål. För att bevara industrikaraktären och dess ursprungliga utseende behåller vi trätakstolar i så stor utsträckning som möjligt.

Projektet startar i oktober och skall vara tillgängligt för hyresgästen till juli 2021.

Projektledare: Magnus Larsson
Platschef: Rickard Pettersson

Beställare Sunlight AB , Jonas Svanberg

Nyheter från Nyvest bygg