Nyvest har fått i uppdrag av Nyköpings Kommun att uppföra en byggnad med fyra lägenheter på fastigheten Kila-Bäcketorp 2:1. Lägenheterna blir ett komplement för DSO befintliga verksamhet på platsen.

Efter byggnationen kommer det finnas plats för 11 bostäder med tillhörande personalutrymmen som uppfyller gällande myndighetskrav för eget boende för personer med funktionsnedsättning (SoL).

Projektet är en utförandeentreprenad och arbeten beräknas påbörjas vid årsskiftet och skall stå klart i oktober 2023.

Projektledare är Nyvest Bygg AB, Fredrik Lindell.

Beställare är Nyköpings Kommun, Kommunfastigheter.

Nyheter från Nyvest bygg