Renovering och ombyggnad av hus B på Ramdalsskolan i Oxelösund.

Läs om vårt projekt med ombyggnation och renovering av Ramdalsskolan här.

Projektledare: Stefan Feltenmark
Platschef: Per Kierulf
Inköp: Magnus Karlsson

Beställare: Oxelösunds kommun
Projektledare beställare: Martin Englund

Beställare: Oxelösunds kommun

Nyheter från Nyvest bygg