Aspa reningsverk

Avloppsreningsverket i Aspa – som drivs av Nyköpings kommun – behövde förnyas för att möta nya miljökrav och få en bättre fungerande arbetsmiljö för personalen.

Bakgrund

Vi hade tidigare hjälpt kommunen med renoveringen av ett reningsverk i Stavsjö, samarbetet i projektet Stavsjö gick bra så när det var dags för Aspa var Nyvest Bygg ett givet val.

Utförande

Projektet i Aspa innebar ett flertal utmaningar där en av faktorerna var att projektering pågick under vintermånaderna. Under tiden som de befintliga byggnaderna revs och uppförandet av den nya byggnaden utfördes så skulle avloppsreningsverket var i full drift.

Ytterligare en faktor var att fastigheten ligger i ett Natura 2000 område, vilket ställde extra krav på vårt arbete då vi inte fick ha några utsläpp av avloppsvatten. Detta var en utmaning då reningsverket var i drift under hela byggperioden när vi ersatte flertalet av de befintliga rören. Det ständiga inflödet löste vi genom att omleda avloppsvattnet till befintliga tankar under tiden som vi ersatte rören i etapper. Eftersom tanken inte fick bli full och rinna över, så innebar det ett arbete under ordentlig tidspress.

Resultat

Den tuffa tidplanen kunde hållas trots att huvuddelen av arbetet utfördes under de strängaste vintermånaderna.

Ombyggnationen medför ett flertal positiva effekter, dels så minskar utsläppen till Ludgosjön med hela 50 procent samtidigt som närliggande vattendrag får en bättre reningsgrad. En ny ventilationsanläggning i verket innebär även att risken för dålig lukt i närmiljön minskar.

Arbetsmiljön för personalen fick sig ett rejält lyft i och med de nya lokalerna.

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
Höst 2018 - Sommar 2019
Plats
Aspabacken 4, Aspa
Ansvariga
  • Rickard Pettersson
    Platschef
Beställare
Nyköping Vatten