Sunlight B30

Bakgrund
Efter flera genomförda projekt inom Sunlightområdet fick vi fortsatt förtroende av Jonas Svanberg på Sunlight AB att utveckla ytterligare en byggnad i det gamla industriområdet för en ny hyresgäst.

Utförande
Lokalen var från början en ren lagerlokal från 50-talet som inte varit tänkt att värmas upp. Arkitekt Staffan Jansson på Janson & Sedihn Arkitekter tog fram de initiala förslagen för att uppfylla hyresgästens behov och önskemål och vi på Nyvest förädlade detta i samarbete med kund och hyresgäst till den slutliga produkt som står där idag.

De tekniska utmaningarna bestod i att hantera ljus i lokalen för samtliga nya rumsfunktioner. Vidare att se till att byggnaden blev energieffektiv i driftsskedet samt hantera de nya krav på bärighet som dagens regelverk medför. Stora ingrepp gjordes i fasad för att få in ljus, klimatskalet inklusive golv och tak isolerades och köldbryggor byggdes bort.

Resultat
Slutresultatet blev som så många gånger tidigare en väldigt intressant lokal med mycket rymd och trevliga lösningar med god funktion. Att återanvända befintliga byggnader för nya syften ger ofta väldigt originella och trevliga lösningar när det fungerar. Lokalen har en härlig rymd med sina sju meter i takhöjd, de stora fasadpartierna släpper in ett härligt ljus, materialval håller generellt en hög och modern standard.

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
Juni 2022-mars 203
Plats
Sunlight Industriområde
Ansvariga
  • Magnus Larsson
    VD/Arbetschef
  • Magnus Karlsson
    Entreprenadingenjör
  • Rickard Pettersson
    Platschef
Beställare
Jonas Svanberg, Sunlight AB