Vårdcentralen Stadsfjärden

Bakgrund
Ombyggnation av ANA11 Hus K till vårdcentral i samtliga plan – från dagens två plan vårdcentral och resterande del kontor.
Även delvis ombyggnation/renovering av befintliga lokaler.

Vårdcentralen och Kvinnohälsan har under en längre tid varit i behov av att utöka sina lokaler. Olika förslag har diskuterats och till slut landade det i denna utbyggnad och ombyggnad.

Det har varit ett annorlunda projekt. Långdraget, då första samtalen skedde för fem år sedan – säger Henrik Anheim på Corem Strand AB.

Nyvest blev upphandlade av fastighetsägaren och projektet inleddes september 2021.

Utförande
Projektet har utförts i tre etapper.
Etapp 1 bestod av ombyggnation av Kvinnohälsans lokaler på plan 2.

Etapp 2 var ombyggnation av hela plan 3 och 4, som tidigare varit kontor och som nu ska bli nya lokaler för vårdcentralen. Även vårdcentralens hiss, som tidigare gick till plan 2, skulle höjas 2 våningar – för att gå hela vägen upp till plan 4. 

Etapp 3 bestod i ombyggnation och anpassning av befintliga lokaler på plan 0-2. Det byggdes nya behandlingsrum, ny reception, utbyggnad av gym med mera på plan 1-2. För att avslutas med en ombyggnad på entréplan till omklädningsrum, mer förrådsutrymmen samt två helt nya infektionsrum med egen entré.

Den stora utmaningen i detta projekt var att det hela tiden pågick vårdverksamhet i huset. 

I etapp 2 byggde vi visserligen om tomma lokaler, men arbeten vi utförde påverkade så klart hela huset. Installationer passerade våningar med full verksamhet och så vidare. Även om det var just det som var den stora utmaningen är det också det som vi är mest nöjda med. Att vi lyckats genomföra alla arbeten inklusive tunga rivningsarbeten på ett sätt att man trots det kunnat bedriva full verksamhet genom hela ombyggnationen.

Vi har haft ett väldigt bra samarbete med beställare och verksamheten genom hela projektet, säger Stefan Feltenmark ansvarig projektledare.

Henrik Anheim på Corem håller med: ”Det har varit ett respektfullt samarbete och en ständigt pågående dialog mellan Nyvest och vårdcentralen – detta för att parera att bygget går framåt samtidigt som vårdcentralen kan bedriva sin verksamhet. Jag är stolt att alla visat så mycket hänsyn och förståelse för varandra. Slutresultatet var oerhört välkommet.”

Resultat
Det vi är mest stolta och nöjda över är att verksamheten är nöjd både med resultatet av sina nya och ombyggda lokaler och även med vårt arbete och genomförande av projektet.

 

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
September 2021 - mars 2023
Plats
Gästabudsvägen 6 Vårdcentralen Stadsfjärden
Ansvariga
  • Stefan Feltenmark
    Projektledare
  • Magnus Karlsson
    Entreprenadingenjör
Beställare
Henrik Anheim, Corem Strand AB
Citat från beställaren
"Nyvest har varit en stabil och trygg partner. De har hela tiden levererat bra nivå i allt från produktion, arbetsledning, kommunikation och flexibilitet. Jag är oerhört nöjd med resultatet. Helheten blev precis så bra som vi önskat. "

Henrik Anheim - Projektledare

Corem Strand AB