Bilpunkten

Bilpunkten är en lokal bilhandlare i Nyköping som startade sin verksamhet redan 1991 där specialiteten är försäljning av nyare begagnade bilar. I samband med Bilpunktens satsning fick vi på Nyvest Bygg förtroendet att utföra omfattande byggprojekt såväl exteriört som interiört.

Bakgrund

Vi kontaktades initialt för fasadarbeten men projektet utökades till att även omfatta invändiga förändringar. Bilpunkten ville – förutom fasadarbetet – utöka lagerytan för bilar och skapa en ny avdelning för Classic-bilar i sina lokaler på Gumsbacken.

Grundåtagandet innefattade endast uppförande av ny bärande konstruktion i form av stålstomme, ett combideckbjälklag och rivning samt förberedande arbeten för att kunna utföra detta. Under projektets gång fick uppdragsgivaren flera nya intressanta idéer och vi tog tillsammans fram lösningar och lyckades tillsammans skapa ett bra och stilrent resultat.

Utförande

I april 2020 etablerade vi vår arbetsplats efter diskussioner med kunden där vi kommit överens om vilka ytor vi fick ta i anspråk och vilka områden vi fick nyttja för vår entreprenad. Vi började med att riva befintligt entresolbjälklag för att kunna uppföra ett combideck som skulle komma att bli den nya avdelning för Classic-bilar.

Efter rivning kommer byggnation. När rivningen var klar så påbörjades uppförandet av en stålstomme som ska bära det nya entresolbjälklaget. För att klara laster av bilar på bjälklaget så förstärktes betongbjälklaget av combideck som är enkelt och ger bra bärighet.

Några av de idéer som växte fram hos uppdragsgivaren var att utöka med ett träbjälklag för soffgrupp och lounge, ta bort ytterligare väggar för att skapa mer yta för bilar på nedre planet samt att bygga ett hisschakt för bilhissen som ska lyfta upp bilarna till entresolbjäklaget. En rad detaljarbeten utförs i den befintliga hallen för att höja intrycket och skapa en helhet som harmonierar med den nyare delen.

Resultat

Grundåtagandet som omfattade drygt tio veckors arbete på plats utfördes enligt tidplan. De tillkommande delarna som baserades de nya önskemål löstes löpande i gott samarbete med uppdragsgivaren och våra duktiga snickare. Totalt färdigställdes 24 ÄTA uppdrag.

Strikta krav på finish där inget lämnats åt slumpen kombinerat med byggtekniska lösningar har gett den nya bilhallen ett ordentligt lyft, såväl intrycksmässigt som funktionellt.

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Utförandeentreprenad med samordning
Projektperiod
Vår 2020 – höst 2020
Plats
Gumsbackevägen 1, Nyköping
Ansvariga
  • Andreas Johansson
    Arbetsledare
Beställare
Magnus Redlig, Bilpunkten