MCD

Vi beundrar MCD och beställare Sunlight AB som hade modet att visualisera slutresultatet bortom nedgångna och väderbitna lokaler. Nu är det en pärla att vara riktigt stolt över!
Bakgrund

MCD är ett tjänste- och försäljningsföretag som med smarta nivåmätningssystem och egenutvecklad kommunikationslösning erbjuder nivåövervakningstjänster för företag som hanterar olika typer av bulkprodukter – både i flytande och fast form.

MCD behövde ny lokaler och valet föll på kontors- och lagerlokaler inom Sunlightområdet.

I en av de mest nergångna byggnaderna på området såg beställaren Jonas Svanberg och Arkitekt Staffan Jansson möjligheten att erbjuda kunden ändamålsenliga, men ändå unika, ytor. Byggnad 5 som nu inhyser MCD, har en historia som industrilokal med stora siloanläggningar och transportband för Sunlights tidigare tillverkningsindustri. Byggnaden som stått obrukad under lång tid var delvis utriven och har nötts hårt av väder och vind.

Utförande

Byggnaden innehöll från början tre våningar, där bjälklag ovan källare rivits i tidigare skede.

Arbetet inledes med utrivning av all processinstallation samt urschaktning av äldre rivningsmassor som vilat i källarplanet. Därefter började arbetet med grundläggning av ”ny” platta på mark, så att vi fick något att stå på.

Väggar skulle tilläggsisoleras, men då visade det sig att de gamla väggarna inte satt fast. Det slutade med att även väggarna revs och vi byggde helt nya ytterväggar.  Fönsterutseende och utvändig färgsättning beslutades i samråd med Sörmlands museum. Därefter iordningställdes ett modernt kontor på ca 500 m2, med biytor på ca 300 m2 för MCD och lagerytor för Sunlight AB.

Vägen till mål var inte spikrak, men problem löstes allteftersom och tidsplanen höll.

Resultat

Slutprodukten blev något utöver det vanliga. Funktionella kontor med en hel del roliga anpassningar som gör att hyresgästen fått ett kontor som inte liknar alla andra. Dessutom lyfter det helheten inom kvarteret.

Projektet var en utmaning vi gärna tar oss an igen. Vi tackar Jonas Svanberg Sunlight AB för förtroendet.

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
Hösten 2019 - Våren 2020
Plats
Gasverksvägen 1, Nyköping
Ansvariga
  • Rickard Pettersson
    Platschef
  • Magnus Larsson
    VD/Arbetschef
Beställare
Jonas Svanberg, Sunlight AB