Stockholm Skavsta Airport

Flytt och ombyggnad av restaurang Skavsta Flygplats. Vi blev under hösten 2016 kontaktade av Mikael Larsson Projektstyrning i Nyköping som agerade beställarombud för HMS Host Sweden AB som driver flygplatsrestauranger globalt. Vi jobbade under hösten fram ett anbud och skrev kontrakt strax före jul 2016.

Projektet gick ut på att flytta gränsen mellan airside (den säkerhetsgranskade delen) och landside (den öppna delen) och att utöka storleken på den restaurangdel som är på airside samt att skapa en mindre Bistro på landside.

Projektet drev med pågående flygverksamhet igång och en reducerad kapacitet för restauratören HMS. Arbete omfattade mycket provisoriska arbeten med avgränsningar mellan de olika sidorna och all personal genomgick säkerhetsprövningar och lokala utbildningar för arbete på flygplats.

Arbetsspråket var engelska mellan beställare och oss som totalentreprenör samt att vi var anvisade vissa leverantörer av vilka några var italienska.

Arbete fortgick planenligt och samarbetet med beställare, flygplats och entreprenörer fungerade mycket bra.

Resultatet blev en moderniserat Skavsta flygplats med större kapacitet för incheckade flygresenärer och en större restaurang med ett bredare utbud.

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
Vinter 2017 - Vår 2017
Plats
Skavsta flygplats
Ansvariga
  • Magnus Larsson
    VD/Arbetschef
  • Per Kierulf
    Platschef
Beställare
HMS Host Sweden AB