Sunlight Idrottshall

En totalentreprenad där vi förvandlade en industrilokal till fullt fungerande skolverksamhet med idrottshall med tillhörande tillgänglighet, brand och akustikkrav.

Bakgrund

Efter ett flertal lyckade projekt fick vi även förtroendet att bygga 300 kvadratmeter idrottshall med tillhörande redskapsförråd och kringliggande utrymmen på Sunlight.

Nyvest Bygg agerade totalentreprenör för projektet som startade under hösten 2019 och stod klart senare samma år.

Utförande

Kraven när man går från industri/lager till skolverksamhet skiljer sig ganska markant. I detta fall handlade det bland annat om tillgänglighet som exempelvis handikappanpassning samt brand och akustik. Men det tog vi med oss tidigt i projekteringen, så när väl bygget startade så var allt förberett och arbetet gick smidigt.

Resultat

Bygget fortlöpte väl och blev klart på utsatt tid.

Projekttyp
Ombyggnation
Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
Höst 2019 - vinter 2019
Plats
Industrigatan Sunlight
Ansvariga
  • Rickard Pettersson
    Platschef
Beställare
Nyköpings kommun