Nävekvarns camping

Efter en översvämning fick vi förtroendet att uppföra en ny modern och framtidssäkrad servicebyggnad för Nävekvarns camping inför sommarsäsongen 2017.

Bakgrund

När det gamla servicehuset i Nävekvarns camping hade blivit översvämmat tillfrågades vi på Nyvest Bygg att uppföra en ny byggnad till säsongen 2017. Som markägare projekterade Nyköpings Kommun en ny byggnad som vi räknade hem som avtalsentreprenör.

Utförande

Vår del i entreprenaden bestod av allt ovan grundplattan inklusive installationer till färdig byggnad för drift av arrendatorn. Det som uppfördes var;

Hus 1 — en servicebyggnad med duschar, omklädning WC, lobby, tvätt, stuga, VA-rum och reception och

Hus 2 — är en byggnad för latrintömning, sopsortering och värmepump.

Den totala bruttoarean på färdigställt antal kvadrat uppgick till drygt 120 kvadratmeter.

Resultat

Resultatet av vår insats blev en väl fungerade och modernt funktionell byggnad för verksamheten och de gäster som besöker den.

Huset är väl anpassad till platsen och färgsättningen harmonisk. Byggnaden är också i någon mån anpassad för framtida översvämningar då ytterväggar murats till cirka 600 mm över färdigt golv.

Med anledning av årstiden uppfördes ett väderskydd på byggnaden. Men under perioden som väderskyddet fanns på plats, regnande det inte en enda dag.

Projekttyp
Byggservice
Arbetstyp
Utförandeentreprenad
Projektperiod
Höst 2016 - vår 2017
Plats
Nävekvarns camping
Ansvariga
  • Magnus Larsson
    VD/Arbetschef
Beställare
Nyköpings kommun