Nyköping Brewing

Nyköping Brewing är en restaurang- och bryggerisatsning som öppnade 2020. I en byggnad som tidigare huserade stadens konstmuseum, granne med slottet och Nyköpingsån, har vi på Nyvest Bygg AB arbetat med miljöerna för det här lokalunika projektet.

Bakgrund

Nyköping Brewings lokaler togs fram som ett samarbete mellan Nyköpings kommun och Nyköpings Brewing. Målet för företaget var att skapa något unikt och kommunen ville främja projektet för att bredda näringslivet i Nyköping.

Projektet kom att bli speciellt och krävande, för oss på Nyvest såväl som för övriga entreprenörer. Kommunens och Brewings planer var omfattande och huset var inte alls passande för den verksamhet som planerades. Stora ingrepp krävdes.

Utförande

Rivning av befintlig verksamhet påbörjades på allvar våren 2019. Under förundersökningarna upptäcktes att bjälklaget var undermåligt. Det klarade inte alls de krav som den nya verksamheten ställde, vilket ledde till omfattande ingrepp på den befintliga konstruktionen.

Vi på Nyvest Bygg AB armerade och göt ytterligare ett lager med betong för att öka golvets hållfasthet. En stålkonstruktion installerades för att bära den hylla som bryggtankarna skulle placeras på. Vid full kapacitet väger de dryga 90 ton (!).

Dessa stora justeringar från grundplan försenade projektet avsevärt och var inget som kommunen hade räknat med. Uppdaterade handlingar krävdes. Först på sommaren 2019 fick vi godkända bygghandlingar.

Planen var att bygget skulle stå klart redan i oktober, vilket var omöjligt: Ett sådant projekt tar normalt uppemot tio månader.

Vi fick krav på oss att slutföra projektet så snabbt som möjligt. En hel del övertid kom att krävas.

Vi hade väldigt mycket arbetskraft på plats, något som kräver extra god planering och ledning för att få alla entreprenörer att samarbeta så tidseffektivt som möjligt. Efter många sena kvällar var vi klara. Cirka sex månader efter att bygghandlingarna hade godkänts, kunde Nyköping Brewing slå upp portarna på nyårsaftonen.

Resultat

Nyköping Brewing är ett speciellt och häftigt projekt. Trots den tidspress som uppstod, så lades mycket energi på detaljer för att nå rätt känsla och den miljö som efterfrågades.

Slutresultatet talar sitt tydliga språk – gemensamt lyckades vi mycket bra med arbetet. Vi på Nyvest Bygg AB vill rikta ett stort tack till alla inblandade: Utan er och ert engagemang hade det aldrig varit möjligt.

Arbetstyp
Totalentreprenad
Projektperiod
Vår 2019 - Vår 2020
Plats
Kungsgatan 30, Nyköping
Ansvariga
  • Magnus Larsson
    VD/Arbetschef
  • Andreas Johansson
    Arbetsledare
Beställare
Nyköpings kommun