Svärta kyrka

Byggnadsarbete av ny mediakulvert. Arbetet omfattade omläggning av större delen av tegelgolvet i kyrkan och nytt pentry och förberedelserum samt en handikappanpassad toalett.

Vi utförde även schaktning och skapade en undercentral i en sidobyggnad. Som sidoentreprenader utfördes målning, el, vvs och konservatorisk restaurering av äldre tavlor och altare. Arbetet utfördes under överinseende av Sörmlands museum och Länsstyrelsen.

Projekttyp
Byggservice
Arbetstyp
Delad utförandeentreprenad
Projektperiod
Höst 2009 - Vår 2010
Plats
Svärta kyrka, Nyköping
Ansvariga
  • Magnus Larsson
    VD/Arbetschef
Beställare
Nyköpings kyrkliga samfällighet